گالری تصاویر مرکز تخصصی

رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر نازنین بصیری

[ultimate_img_separator animation=”bounce” animation_duration=”3″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″ img_separator=”id^52|url^http://drbassiriradiology.ir/wp-content/uploads/2014/12/Bassiri-logo1.png|caption^راديولوژي دهان فك و صورت|alt^راديولوژي دهان فك و صورت|title^راديولوژي دهان فك و صورت|description^راديولوژي دهان فك و صورت” img_separator_width=”desktop:100px;”]