سفالومتری چیست؟

سفالومتری چیست؟

سفالومتری نوعی روش عکسبرداری است که به منظور اندازه گیری جمجمه، فک، دندان و صورت  انجام می شود. به عکس حاصل از این روش سفالوگرام گفته می شود. سفالوگرام گرافی است که دندانپزشکان، جراحان دهان فک و صورت از آن به عنوان نقشه درمان استفاده می کنند.

نقش سفالومتری در تشخیص و طرح درمان

نقش سفالومتری در تشخیص و طرح درمان

برای تشخیص در هر مطب ارتودنسی تریسینگ  و انالیز سفالومتری به کار برده می شود . برای افراد نا آشنا به سفالومتری اولین سوالی که مطرح می شود این است که چه اطلاعاتی را می توان از یک سفالومتری لترال یا فرونتال بدست آورد. تریسینگ دو بیمار مختلف که در شکل 1-1 مشاهده می شود در جواب به سوال فوق می باشد.