ناهنجاری های فک و دهان

ناهنجاری های فک و دهان

ناهنجاری های فک و دهان چه می باشد؟

با رادیولوژی دهان فک و صورت متوجه می شوید که دچار ناهنجاری های فک صورت هستید. که گاه همین ناهنجاری های فک و دهان می تواند به خاطر کوچک بودن اسکلت فک در افراد باشد. با این حساب مشکلاتی در ناحیه دندان و صورت به وجود می آورد که روش های درمانی آن ها را برایتان آورده ایم.

رادیولوژی دهان فک و صورت

آسیب شناسی دهان فک و صورت چیست؟

بیماری‌های دهان، بیماری‌هایی است که مربوط به دهان فک و صورت است. دهان، از ارگان‌های مهم با عملکردهای متفاوت است. همچنین با سرعت زیادی گرفتار بیماری‌های دهانی می‌شود. در رشته ی رادیولوژی دهان فک و صورت مبحثی به عنوان آسیب شناسی دهان فک و صورت وجود دارد که به آن می پردازیم: