از کجا باید فهمید دندان آسیب دیده؟!

برای اینکه بتوان فهمید کدام دندان، و چرا آسیب دیده است، باید روی مسائلی ریز شد. زیرا شکستن دندان و ترک خوردن آن خیلی آسانتر از چیزی که که فکرش را می کنید. می تواند این آسیب ناشی از جویدن مواد غذایی سفت و سختی باشد که فقط آسیب دندان را به دنبال دارند. مثل آبنبات، یخ، یا پسته که برخی با دندان می شکنند. گاه ممکن است به خاطر ضربه ای بر اثر یک حادثه آسیبی به دندان وارد شود. برخی هم که عادت دندان قروچه در خواب را دارند، نیز به دندان هایشان آسیب جدی وارد می کنند.