آلزایمر و دندانپزشکی

مراقبت از دندان ها و کاهش بروز آلزایمر

با مراجعه نزد یک دندانپزشک به شما بسیار توصیه می شود که مراقبت از دهان و دندان هایتان را فراموش نکنید و پشت گوش نیاندازید. اگر می دانستید که همین مراقبت های ساده و نه چندان وقت گیر، چقدر با ارزش است و در سلامت حافظه تان هم نیز تاثیر دارد، همیشه و هر زمان مسواک می زدید!

میزان تشعشعات محیطی و مفهوم حداکثر دوز مجاز در رادیوگرافی پانورامیک

در این مطلب می خواهیم در مورد میزان تشعشعات محیطی و مفهوم حداکثر دوز مجاز در رادیوگرافی پانورامیک توضیحاتی بدهیم : تشعشعات محیطی : به طور کلی ، مقایسه بین دوز تابشی در تکنیک پانورامیک و تشعشعات موجود در محیط ،کاری نادرست می باشد . زیرا در این روش های رادیوگرافی دندانی ، دوز بالایی از اشعه…

رادیولوژی دهان فک و صورت

ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ در انجام رادیولوژی دهان فک و صورت چقدر است؟

دﻓﻌﺎت و ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ رادیولوژی دهان فک و صورت در ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ وي دارد. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪوﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮي اﺳﺖ.

رادیولوژی دهان فک و صورت

تکنیک نیمساز در رادیولوژی دهان فک و صورت

در این تکنیک جهت رادیولوژِی دندانهای ماگزیلا سر بیمار باید طوری قرار گیرد که سطح اکلوزال دندانهای ماگزیلا موازی افق باشد برای این منظور خطی که تراگوس گوش را به پره بینی وصل می نماید باید موازی افق باشد .

رادیولوژی دهان فک و صورت

آنچه رادیولوژیست ها به هنگام رادیولوژی دهان فک و صورت باید بدانند

راديولوژي دهان فك و صورتدر بارداری

یونیت های رادیولوژی دهان فک و صورت

یونیتهای رادیولوژی دهان فک و صورت برای تصویربرداری از دندانها ، آناتومی یک دندان منفرد ( یعنی تاج ، گردن و ریشه ) و مشکلات دندانی ( مثل پوسیدگی ) در بیماران بالغ و اطفال و نیز جهت برنامه ریزی و ارزیابی مربوط به ارتودنسی به کار می روند.

رادیولوژی دهان فک و صورت

آیا اشعه ایکس در رادیولوژی دهان فک و صورت برای بدن ضرر دارد ؟

بطوریکه هرچه تعداد رادیولوژی دهان فک و صورت افزایش یابد به همان نسبت خطر سرطان تیروئید thyroid cancer افزایش می یابد . محققان گزارش می دهند برای نمونه میزان بروز سرطان تیروئید از 1.4 در هر 100000 در سال  1975  به 2.1 در هر 100،000 در سال 2006 در انگلستان رسید.

مشکلات و خطر رادیوگرافی دندان

روشهای نوین رادیولوژی دهان فک و صورت

امروزه روشهای تشخیصی پاراکلینیک نقش مهمی را در تشخیص و درمان بیماریها ایفا می کنند . علیرغم اینکه روش های رادیولوژی دهان فک و صورت قدیمی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده اند ، لکن تکنیک های جدید تصویر برداری به سرعت جایگزین بسیاری از روشهای قدیمی می شوند .