رادیولوژی دهان فک و صورت

آسیب شناسی دهان فک و صورت چیست؟

بیماری‌های دهان، بیماری‌هایی است که مربوط به دهان فک و صورت است. دهان، از ارگان‌های مهم با عملکردهای متفاوت است. همچنین با سرعت زیادی گرفتار بیماری‌های دهانی می‌شود. در رشته ی رادیولوژی دهان فک و صورت مبحثی به عنوان آسیب شناسی دهان فک و صورت وجود دارد که به آن می پردازیم: