رادیولوژی معده

رادیولوژی رنگی معده چگونه انجام می شود؟

رادیولوژی معده : از رادیولوژی رنگی معده که صحبت می شود، منظور تهیه عکس رنگی از مری و محل اتصال مری به معده می باشد. برای این انجام رادیولوژی بیمار باید ۳ ساعت ناشتا باشد، زیرا از پودر سولفات باریم برای پدیدار شدن مری استفاده می شود. بعد از آن کلیشه هایی در پوزیشن های…