رادیولوژی معده

رادیولوژی رنگی معده چگونه انجام می شود؟

رادیولوژی معده :

از رادیولوژی رنگی معده که صحبت می شود، منظور تهیه عکس رنگی از مری و محل اتصال مری به معده می باشد. برای این انجام رادیولوژی بیمار باید 3 ساعت ناشتا باشد، زیرا از پودر سولفات باریم برای پدیدار شدن مری استفاده می شود. بعد از آن کلیشه هایی در پوزیشن های مختلف تهیه می شود و 20 دقیقه هم طول می کشد.