میزان تشعشعات محیطی و مفهوم حداکثر دوز مجاز در رادیوگرافی پانورامیک

در این مطلب می خواهیم در مورد میزان تشعشعات محیطی و مفهوم حداکثر دوز مجاز در رادیوگرافی پانورامیک توضیحاتی بدهیم : تشعشعات محیطی : به طور کلی ، مقایسه بین دوز تابشی در تکنیک پانورامیک و تشعشعات موجود در محیط ،کاری نادرست می باشد . زیرا در این روش های رادیوگرافی دندانی ، دوز بالایی از اشعه…

خطرات ناشی از رادیوگرافی پانورامیک در اعضای حساس بدن(قسمت دوم)

در مطب گذشته قسمت اول خطرات ناشی از رادیوگرافی پانورامیک  در اعضای حساس بدن توضیح  دادیم , در این مرحله قسمت دوم خطرات ناشی از رادیوگرافی پانورامیک در اعضای حساس بدن را توضیح می دهیم …

اندازه گیری تشعشع و دوزیمتری در رادیوگرافی پانورامیک

در مطالب گذشته در مورد خطاهای تکنیکی در رادیوگرافی پانورامیک و رادیولوژی دهان فک و صورت توضیحات کامل را دادیم,در این مرحله می خواهیم در مورد اندازه گیری تشعشع و دوزیمتری در رادیوگرافی پانورامیک توضیح می دهیم …

شکل و ضخامت لایه ی تصویر در رادیوگرافی پانورامیک

اثرات بیولوژیک رادیوگرافی پانورامیک

در مطالب گذشته در مورد خطاهای تکنیکی در رادیوگرافی پانورامیک و رادیولوژی دهان فک و صورت توضیحات کامل را دادیم,در این مرحله می خواهیم در مورد اثرات بیولوژیک رادیوگرافی پانورامیک و درباره ی هر یک از واحدهای اندازه گیری و رابطه ئ بین آنها توضیح می دهیم …