میزان تشعشعات محیطی و مفهوم حداکثر دوز مجاز در رادیوگرافی پانورامیک

در این مطلب می خواهیم در مورد میزان تشعشعات محیطی و مفهوم حداکثر دوز مجاز در رادیوگرافی پانورامیک توضیحاتی بدهیم : تشعشعات محیطی : به طور کلی ، مقایسه بین دوز تابشی در تکنیک پانورامیک و تشعشعات موجود در محیط ،کاری نادرست می باشد . زیرا در این روش های رادیوگرافی دندانی ، دوز بالایی از اشعه…