راديوگرافي پانورامیک

کاربردهای رایج رادیوگرافی پانورامیک

کاربردهای رایج رادیوگرافی پانورامیک رادیوگرافی پانورامیک یک ابزار مهم تشخیصی است . رادیوگرافی پانورامیک یک منطقه وسیع تری از داخل دهانی را نسبت به رادیوگرافی معمولی نشان می دهد ، به عنوان یک نتیجه ، اطلاعات ارزشمندی در مورد منطقه بینی ، فک بالا سینوس ، موقعیت دندان و لثه و استخوان بی نظمی را در اختیار پزشک…