چیزهایی درباره عکس رادیولوژی دهان فک و صورت

خطر رادیولوژی دهان فک و صورت

خطر رادیولوژی  دهان فک و صورت

رادیولوژی دهان فک و صورت برای نشان دادن دندان‌های شکسته ، استخوان‌های شکسته ، خرابی ، ورم های دندانی ، کیست‌ها ، ارزیابی مفصل ، ارزیابی پیوند استخوان‌ها و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد.