تشخیص پوکی استخوان با رادیولوژی

تشخیص پوکی استخوان با رادیولوژی

آیا با رادیولوژی یا عکسبرداری می توان پوکی استخوان را تشخیص داد؟

علائم پوکی استخوان :

در مراحل اولیه کاهش تراکم استخوان ، معمولا درد یا نشانه ی دیگری وجود ندارد ولی هنگامی که استخوان ها در اثر پوکی ضعیف شدند ممکن است علایم زیر ایجاد شوند :