مفاهیم آناتومی طبیعی در رادیوگرافی پانورامیک (قسمت دوم)

همان طور که در مطالب گذشته دو مورد از آناتومی طبیعی بیان شد، در این مطلب در مورد شاخه ای از رادیولوژی دهان فک و صورت که رادیوگرافی پانورامیک می باشد، در سه مورد دیگر آناتومی طبیعی توضیحاتی داده شده است:

مفاهیم آناتومی طبیعی در رادیوگرافی پانورامیک (قسمت اول)

با توجه به وجود ویژگی های خاص در تصویربرداری پانورامیک که مفهومی از رادیولوژی دهان فک و صورت را نیز می تواند بیان کند، ارتباطات آناتومیک غیر معمول بسیاری در این تکنیک به چشم می خورد که در انواع دیگر رادیوگرافی ها دیده نمی شود. برای تفصیر بهتر تصاویر رادیوگرافی پانورامیک مفاهیم هفتگانه وجود دارد که در این مطلب به دو مورد از آن می پردازیم: