رادیولوژی قلب قبل از جراحی قلب

قبل از عمل قلب رادیولوژی لازم است!

مراحل قبل عمل جراحی عمل قلب باز :

شایعترین عمل قلب، جراحی قلب باز یا بای پس می باشد. در این جراحی، یک مسیر باز می شود و جریان خون به قلب بهبود می یابد. همچنین بخشی از یکی عروق خونی پا، سینه یا بخشی دیگر از بدن، به سرخرگ کرونری، پیوند زده می شود، به این ترتیب مسیری موازی با رگ مسدود شده یا دچار مشکل شده ایجاد می شود.