اثرات بیولوژیک اشعه یونیزان در رادیوگرافی پانورامیک

در مطالب گذشته در مورد اندازه گیری تشعشع و دوزیمتری در رادیوگرافی پانورامیک و  رادیولوژی دهان فک و صورت توضیحات کامل را دادیم , در این مرحله می خواهیم در مورد اثرات بیولوژیک اشعه یونیزان در رادیوگرافی پانورامیک توضیح می دهیم …