شکل و ضخامت لایه ی تصویر در رادیوگرافی پانورامیک

اثرات بیولوژیک رادیوگرافی پانورامیک

در مطالب گذشته در مورد خطاهای تکنیکی در رادیوگرافی پانورامیک و رادیولوژی دهان فک و صورت توضیحات کامل را دادیم,در این مرحله می خواهیم در مورد اثرات بیولوژیک رادیوگرافی پانورامیک و درباره ی هر یک از واحدهای اندازه گیری و رابطه ئ بین آنها توضیح می دهیم …