رادیولوژی کودکان

رادیولوژی دیجیتال، بهترین رادیولوژی برای کودکان

بسیاری از والدین با شنیدن نام رادیولوژی کودکان، دچار نگرانی و استرس می شوند و تنها مضرات و عوارض رادیولوژی به ذهنشان می آید. ممکن است سوالاتی از جمله که آیا رادیوگرافی و گرفتن عکس دندان کودک برای او مضر نیست؟ آیا بهتر نیست که عکس دندان را نگیریم؟ یا اصلا رادیوگرافی و گرفتن عکس دندان کودک چه ضرورتی دارد؟ سوالاتی که آن ها را محاصره کرده و بیشتر نگرانشان می کند. در ادامه برای برطرف کردن نگرانی والدین در رابطه با رادیولوژی یا رادیوگرافی کودکان توضیح داده خواهد شد.