سپتامبر 17, 2022

نوروما

نوروما مترادف ها امپیوتیشن نوروما و تروماتیک نوروما. توضیح برخلاف نام آن، نوروما یک نئوپلاسم نمی باشد. بلکه، رشد بی رویه فیبرهای عصبی از هم گسسته […]
سپتامبر 10, 2022

تومورهای غیر ادنتوژنیک

تومورهای غیر ادنتوژنیک تومورهای خوش خیم با منشا عصبی نوریلموما مترادف شوانوما توضیح نوریلمومای مرکزی توموری است با منشا نورواکتودرمال و از سلول های شوان که […]
سپتامبر 3, 2022

ادنتوژنیک فایبرومای مرکزی (COF)

ادنتوژنیک فایبرومای مرکزی (COF) مترادف ها ادنتوژنیک فایبرومای ساده و ادنتوژنیک فایبروما تعریف سازمان بهداشت جهانی ([WHO]). توضیح ادنتوژنیک فایبروماهای مرکزی نئوپلاسم های نادری می باشند […]
آگوست 27, 2022

سمنتوبلاستومای خوش خیم

سمنتوبلاستومای خوش خیم مترادف ها سمنتوبلاستوما و سمنتومای حقیقی توضیح سمنتوبلاستوماهای خوش خیم، نئوپلاسم هایی مزانشیمال و با رشد آهسته می باشند که به طور عمده […]
آگوست 20, 2022

نماهای رادیوگرافیک تومورهای مزانشیمال (ادنتوژنیک اکتومزانشیم)

نماهای رادیوگرافیک تومورهای مزانشیمال (ادنتوژنیک اکتومزانشیم) محل. میگزوماها به نسبت ۳ به ۱ بیشتر مندیبل را درگیر می نمایند. این تومورها در مندیبل در نواحی پره‌مولر […]
آگوست 13, 2022

تومورهای مزانشیمال (ادنتوژنیک اکتومزانشیم)

تومورهای مزانشیمال (ادنتوژنیک اکتومزانشیم) ادنتوژنیک میگزوما مترادف ها میگزوما، میگزوفایبروما و فایبرومیگزوما توضیح ادنتوژنیک میگزوماها ناشایع بوده و تنها ۳ تا ۶ درصد از تومورهای ادنتوژنیک […]
آگوست 7, 2022

آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور

آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور مترادف ها آدنوآملوبلاستوما و آملوبلاستیک آدنوماتوئید تومور. توضیح آدنوماتوئید تومورها، تومورهای ناشایع و غیرتهاجمی اپی تلیوم ادنتوژنیک می باشند. این ضایعه که اولین […]
آگوست 2, 2022

املوبلاستیک فایبروادنتوما

املوبلاستیک فایبروادنتوما توضیح املوبلاستیک فایبروادنتوما، توموری mixed می باشد که تمامی عناصر یک املوبلاستیک فایبروما و نیز مجموعه های پراکنده ای از مینا و عاج را […]
جولای 25, 2022

املوبلاستیک فایبروما

آملوبلاستیک فایبروما مترادف ها ادنتومای نرم، ادنتومای mixed نرم، تومور ادنتوژنیک mixed، فایبروادمنتوبلاستوما و گرانولرسل آملوبلاستیک فایبروما. توضیح آملوبلاستیک فیبروماها تومورهای خوش خیم mixed ادنتوژنیک می […]
error: Content is protected !!
Call Now Button