آگوست 13, 2022

تومورهای مزانشیمال (ادنتوژنیک اکتومزانشیم)

تومورهای مزانشیمال (ادنتوژنیک اکتومزانشیم) ادنتوژنیک میگزوما مترادف ها میگزوما، میگزوفایبروما و فایبرومیگزوما توضیح ادنتوژنیک میگزوماها ناشایع بوده و تنها ۳ تا ۶ درصد از تومورهای ادنتوژنیک […]
آگوست 7, 2022

آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور

آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور مترادف ها آدنوآملوبلاستوما و آملوبلاستیک آدنوماتوئید تومور. توضیح آدنوماتوئید تومورها، تومورهای ناشایع و غیرتهاجمی اپی تلیوم ادنتوژنیک می باشند. این ضایعه که اولین […]
آگوست 2, 2022

املوبلاستیک فایبروادنتوما

املوبلاستیک فایبروادنتوما توضیح املوبلاستیک فایبروادنتوما، توموری mixed می باشد که تمامی عناصر یک املوبلاستیک فایبروما و نیز مجموعه های پراکنده ای از مینا و عاج را […]
جولای 25, 2022

املوبلاستیک فایبروما

آملوبلاستیک فایبروما مترادف ها ادنتومای نرم، ادنتومای mixed نرم، تومور ادنتوژنیک mixed، فایبروادمنتوبلاستوما و گرانولرسل آملوبلاستیک فایبروما. توضیح آملوبلاستیک فیبروماها تومورهای خوش خیم mixed ادنتوژنیک می […]
جولای 16, 2022

نماهای رادیوگرافیک تومورهای (MIXED) از اپی تلیوم ادنتوژنیک و اکتومزانشیم ادنتوژنیک

نماهای رادیوگرافیک تومورهای (MIXED) از اپی تلیوم ادنتوژنیک و اکتومزانشیم ادنتوژنیک محل. بیشتر ادنتوماهای کامپاند (۶۲٪) در قدام ماگزیلا و در ارتباط با تاج کانینی رویش […]
جولای 9, 2022

تومورهای (MIXED) از اپی تلیوم ادنتوژنیک و اکتومزانشیم ادنتوژنیک

ادنتوما مترادف ها ادنتومای کامپاند، ادنتومای کامپاند کامپازیت، ادنتومای کامپلکس کامپازیت، ادنتوژنیک هامارتوما، ادنتومای mixed کلسیفیه و سیستیک ادنتوما.
جولای 2, 2022

تومور اپی تلیال ادنتوژنیک کلسیفیه شونده

تومور اپی تلیال ادنتوژنیک کلسیفیه شونده مترادف ها تومور پیندبورگ و نوع غیرمعمول آملوبلاستوما همراه با کلسیفیکاسیون. توضیح CEOTها، نئوپلاسم های نادری هستند. آن ها حدود […]
ژوئن 27, 2022

تشخیص افتراقی : تومورهای خوش خیم

تشخیص افتراقی آملوبلاستوماهای کوچک یونی لوکولار که دور تاج یک دندان نهفته واقع می شوند اغلب قابل تمایز از یک دنتیجروس سیست نمی باشند. از آنجا […]
ژوئن 18, 2022

نماهای رادیوگرافیک تومورهای خوش خیم

محل. اکثر آملوبلاستوماها (۸۰٪) ناحیه مولر -راموس مندیبل ایجاد می شوند ولی ممکن است به ناحیه سمغیز نیز گسترش یابند. اکثر ضایعاتی که در ماگزیلا یافت […]
error: Content is protected !!
Call Now Button