سنجش تراکم استخوان چیست

رادیولوژی تراکم استخوان به چه صورت انجام می شود؟

سنجش تراکم استخوان چیست؟

سنجش تراکم استخوان ای دانسیتومتری استخوان به عنوان روشی برای تعیین میزان استحکام استخوان های بدن استفاده می شود. برای سنجش تراکم استخوان راه های متفاوتی می باشند اما رایج ترین آن ها به روش رادیولوژی DEXA می باشد که از اشعه ایکس برای بررسی تراکم استخوان استفاده می شود.

خطرات رادیولوژی در دوران بارداری

آیا رادیولوژی در بارداری خطرناک است؟

رادیولوژی در دوران بارداری و مضرات آن

رادیولوژی از جمله کارهاییست که ممکن است در زندگی هرکدام از ما نیاز به انجامش باشد. گاها این رویه در دوران بارداری نیاز می باشد. اما به دلیل تابش اشعه ایکس باید مراقب بود، چون ممکن است به جنین آسیب بزند.

آیا پوسیدگی دندان به جنس دندان بستگی دارد؟

آیا پوسیدگی دندان به جنس دندان بستگی دارد؟

بسیاری از بیمارانی که نزد دندانپزشک مراجعه می کنند، شکایت از این دارند که با وجود مراقبت های دندانی، دچار پوسیدگی دندان می شوند. آیا واقعا پوسیدگی دندان به خاطر جنس دندان است؟!